Aplikátor ŘEZ - KOAG (dvoutlačítkový) sterilizovatelný

Aplikátor ŘEZ - KOAG (dvoutlačítkový) jednorázový

Aplikátor ovládaný nožní spouští sterilizovatelný

Aplikátor ovládaný nožní spouští jednorázový