Neutrální elektrody sterilizovatelné

- jednookruhové

- dvouokruhové pro měření REM

Neutrální elektrody sterilizovatelné