top of page

Autoklávy - sterilizátory Midmark

Autoklávy – sterilizátory jsou přístroje, které umožňují účelnou a rychlou sterilizaci široké řady nástrojů a materiálů, které se používají ve zdravotnických zařízeních. Přístroje disponují testovacími programy, displejem, který slouží k předvolbě několika různých programů pro sterilizační cykly a také účinnou fází koncového sušení, které probíhá podtlakem a jež je schopno odstranit i tu nejmenší vlhkost z jakéhokoli druhu materiálu.

bottom of page