top of page

Trepany a Kyrety

Skalpely se požívají pro biopsie nebo destrukce patologických útvarů, které umožňují vykonávat velmi efektivně. Díky své konstrukci minimálně poškozují tkáně a díky sterilnímu balení je lze ihned používat pro zákrok. Kyrety se používají pro seškrábnutí či výškrabu malého kousku tkáně z povrchu nebo z vnitřní sliznice. Největší uplatnění nacházejí v oboru dermatologie, gynekologie a pro menší chirurgické zákroky.

bottom of page