top of page

čt 19. 9.

|

Vlkova 539/7, 130 00 Praha 3-Žižkov, Česko

Název: Úvod do sonografického vyšetření karotických, femorálních tepen a abdominální aorty - září 2024

Kurz je určen pro začátečníky a středně pokročilé, kteří se chtějí seznámit s danou problematikou. Vítáni jsou kromě praktických lékařů i další specialisté.

Název: Úvod do sonografického vyšetření karotických, femorálních tepen a abdominální aorty - září 2024
Název: Úvod do sonografického vyšetření karotických, femorálních tepen a abdominální aorty - září 2024

Čas a místo

19. 9. 2024 15:00 – 19:00

Vlkova 539/7, 130 00 Praha 3-Žižkov, Česko

O události

Lektor: Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.

Délka: 4:00 h

Cena: 2.790 Kč, včetně 21% DPH

Harmonogram kurzu:

15 min.: Nezbytná teoretická průprava k sonografii

15 min.: Praktická ukázka ovládání sonografického přístroje

160 min.: Praktické ukázky vyšetření + nácvik insonace karotických, femorálních tepen a abdominální aorty (standardizovaných zobrazení ve skupinách)

30 min.: Prezentace vybraných sonografických nálezů + interpretace pro klinickou praxi

20 min.: Diskuze, otázky, závěrečné shrnutí školení

Pozn.: Součástí ceny je základní občerstvení - káva a nealko nápoje.

Více termínů: https://www.viamed.cz/kurzy

Více o školiteli:

Aktuální pracoviště Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) – vedoucí laboratoře pro výzkum aterosklerózy

Studium/vzdělání 1988 promoce FVL UK Praha 1992 atestace interní lékařství I. stupně 1997 atestace interní lékařství II. stupně 2003 atestace kardiologie 2001 PhD.: „Neinvazivní hodnocení aterosklerotických změn v karotických tepnách a jeho využití“ 2010 Licence pro výkon funkce vedoucího a primáře ve ZZ v oboru vnitřní lékařství a kardiologie 2015 Habilitace na téma: Vliv reprodukčního věku žen na vznik kardiovaskulárních onemocnění 2019 Jmenování profesorem v oboru vnitřní nemoci

Zaměstnání 1988-2000 výzkumná základna preventivní kardiologie/Pracoviště preventivní kardiologie IKEM 2000-2004 IPVZ Praha, Katedra interního lékařství

2004-2016 - Vedoucí Laboratoře pro výzkum aterosklerózy, IKEM

2016- 2019 Interní klinika FN Motol, pedagogický pracovník, vedoucí oddělení

2019 -dosud Klinika kardiologie/Vedoucí Laboratoře pro výzkum aterosklerózy, IKEM

Členství v odborných společnostech Česká společnost pro aterosklerózu (ČSAT): vědecký sekretář Česká angiologická společnost: vědecký sekretář FZV – Fórum zdravé výživy: předseda International Union of Angiology: General Secretary

Česká kardiologická společnost (ČKS)

Česká hypertenzní společnost

Česká internistická společnost

Ocenění 2000 – Cena České společnosti pro hypertenzi za publikační činnost – 2. místo 2012, 2013 – Prusíkova cena za nejlepší časopiseckou práci v oboru angiologie za rok 2011 a za rok 2012

2022- Honorary membership of International Union of Angiology¨¨

2023 - čestné členství České angiologické společnosti

Sdílet událost

bottom of page