top of page

Důležitým cílem v dermatologické diagnostice je včasné rozpoznání tumorů, zejména melanomu. Ultrazvukové přístroje mohou v mnoha případech pomoci upřesnit diagnózu, rozsah tumoru a tím i lépe plánovat léčebný postup. Vyšetření ultrazvukem je též přínosné při monitorování léčby, např. zánětlivých dermatóz a vyšetřovat působení kortikoidů na kůži.

 

Nejčastěji používaná frekvence je 20 MHz, která optimálně zobrazí dermální struktury. Vyšetření ultrazvukem je minimálně zatěžující pro pacienta, je nebolestivé, lze jej podle potřeby opakovat.

 

Ultrazvuková diagnostika ukazuje na značný přínos zejména v dermatoonkologii. Dále také v situacích, kdy potřebujeme vyšetřit více míst na těle a sledovat změny ložiska v čase. Často je vhodné před ošetřením (zejm. kryoterapií, laserem) ložiska znát hloubku jeho invaze a toto je také pole, kde se může velmi dobře uplatnit ultrazvuková technika.

Derma Lab Combo

 • DermaLab® Combo Series

  Komplexní analýza pokožky sledující prostřednictvím jediného přístroje až 10 paramentrů zároveň. Intuitivní aplikace a bezdrátové připojení na tablet pro snadné užívání.

  Přístroj jako první využívá ultrazvuk a paralelně sleduje parametry, jako je elasticita, hydratace, kožní maz atd. 

  DermaLab® Combo je přístroj disponující multifunkčním nastavením, který slouží k analýze pokožky a používá stejné technologie jako přístroje typu DermaScan® a DermaLab® , které úspěšně prokázaly svůj přínos při vědeckém výzkumu.  

  K dispozici jsou dvě nastavení:

  • SkinLab Combo pro odbornou analýzu pokožky - ideální produkt pro testování i  odborná měření.
   Zaručuje vysoce přesné měření ve standardizovaných jednotkách.
  • Clinique Combo -  splňuje potřebu neinvazivní a objektivní estetické analýzy pokožky a poskytuje snadno srozumitelné výsledky (skóre) a lehce ovladatelná nastavení.
   Tuto sestavu lze snadno upravit a přizpůsobit specifickým potřebám.

   

  ​Obě sestavy fungují na stejné platformě, která nabízí tablet spojený přes Bloototh Both s kapacitou pro uložení stovek měření a neomezeným virtuálním úložištěm pro další analýzu.

  Užívání tohoto přístroje je maximálně intuitivní a ovládání je plně dotykové. Jednotlivá měření lze snadno ukládat do souborů a dále je analyzovat.

bottom of page