Důležitým cílem v dermatologické diagnostice je včasné rozpoznání tumorů, zejména melanomu. Ultrazvukové přístroje mohou v mnoha případech pomoci upřesnit diagnózu, rozsah tumoru a tím i lépe plánovat léčebný postup. Vyšetření ultrazvukem je též přínosné při monitorování léčby, např. zánětlivých dermatóz a vyšetřovat působení kortikoidů na kůži.

 

Nejčastěji používaná frekvence je 20 MHz, která optimálně zobrazí dermální struktury. Vyšetření ultrazvukem je minimálně zatěžující pro pacienta, je nebolestivé, lze jej podle potřeby opakovat.

 

Ultrazvuková diagnostika ukazuje na značný přínos zejména v dermatoonkologii. Dále také v situacích, kdy potřebujeme vyšetřit více míst na těle a sledovat změny ložiska v čase. Často je vhodné před ošetřením (zejm. kryote